Betania Säätiö

Betania Säätiö rs. on turkulainen vuonna 1962 perustettu kristillis-sosiaalisella arvopohjalla toimiva säätiö, jonka tarkoituksena on tukea ruumiillisen ja henkisen kulttuurin kehittämistä.

Tavoitteemme

Betania Säätiö sr. tukee ikäihmisten virkistystoimintaa Palvelutalo Iso-Heikissä ja jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen ja opinnäytetöihin, sekä stipendejä vastavalmistuneille.

Betania Säätiö sr. omistaa myös Palvelutalo Iso-Heikin lue lisää »

Hakuajat

Päivät tarkentuvat myöhemmin

Apura­han haku al­kaa

1.5.2022

Apura­han­ haku päättyy

11.6. 2022

Apura­hat myön­netään

Elokuu 2022

Haku­aika ilmoi­te­taan vuo­sit­tain oppi­lai­tos­ten yh­teys­hen­ki­löil­le, jot­ka tie­dot­tavat hau­sta opis­keli­joille. Apu­rahat jae­taan vuosit­tain loka­kuussa niille apurahan saajille, jotka osallistuvat van­husten vii­kol­la Turussa pal­ve­lu­talo Iso-Hei­kissä järjes­tet­tävässä tilai­suuteen.

Apurahojen hakeminen

Apurahoja voit hakea joko tulostettavalla- tai sähköisellä apurahahakemuksella.
Voit tutustua apurahoihin ja niiden hakemiseen alta löytyvästä linkistä.

Lue lisää apurahosta ja niiden hakemis­es­ta »

Betania Säätiö te­kee yhteistyötä
Tukenasi ry:n kanssa

Lue lisää täältä »