Tukenasi Ry

Työskentelemme nuorten aikuisten ja yli 60-vuotiaiden tukemiseksi.
Olemme täällä teitä varten.

Tukenasi ry on tärkeä yhteistyökump­pan­imme

Teemme työtä vaikeissa elämäntil­anteissa olevi­en nuorten aikuisten ja 60+ -vuo­ti­aiden sekä heidän lähe­istensä parissa.

Yhdistyksen oman hen­k­ilökun­nan lisäk­si työtä on tekemässä suuri joukko koulutettuja vapaae­htoisia ajatuk­se­lla, että tois­en tuella vaikeastakin elämäntil­anteesta on mah­dol­lisuus selviytyä.

Olemme Tur­un van­hin, edelleen toim­in­nas­sa ol­eva, so­si­aali­alan järjestö. Yhdistys täytti vuonna 2020 jo 140-vuotta. Toi­mintaa tukevat Betania Säätiön ohella mm. Raha-auto­maat­tiy­h­distys ja Tur­un kaupunki.

Lue lisää ja os­al­listu toi­mintaan

www.tukenasi.fi »